Autoriseret VVS

Få tilbud på VVS opgave

tickHar tid til din opgave

tickDækker din by

tick24 timers døgnsupport

tickHjælp til både private og erhverv

Få et vvs-tilbud phone 42 90 73 35

Skal du have udført et stykke VVS-arbejde, er det vigtigt at sikre, at vedkommende, der udfører arbejdet, er autoriseret. Som boligejer er det nemlig dig, der har pligt til at sikre, at dine installationer overholder loven.

Det vil sige, at det er dig, der er ansvarlig for, at du får lavet autoriseret VVS. Er det en sådan opgave du søger assistance til, skal du have fat i en autoriseret VVS installatør. Inden du accepterer et tilbud fra et VVS-firma, så tjek autorisation VVS i Sikkerhedsstyrelsens Autorisationsregister – altid!

Autoriseret VVS

Hvad er en autoriseret VVS’er?

Lovgivningen kræver, at en stor del af det VVS-arbejde, der kan blive udført i din bolig, kun må blive udført af en autoriseret fagperson. Det er der flere årsager til, men det skyldes især én ting. Hvis dit arbejde er udført forkert, kan det nemlig ende med at få store konsekvenser.

Men hvad vil det egentlig sige at være autoriseret VVS’er? Skal man være autoriseret, kræver det, at man er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at udføre det konkrete stykke arbejde.

Der findes forskellige autorisationer

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at der findes flere forskellige typer autorisationer. Man kan nemlig både være autoriseret indenfor et helt område, men også indenfor en mindre del af et område.

Disse to adskilles ved, at førstnævnte, der er kaldt for en fuld autorisation, medfører, at du beskæftiger dig med hele området. Men har du en delautorisation, beskæftiger du dig kun med en afgrænset del af et specifikt autorisationsområde.

I alt findes der tre fulde autorisationsområder: el, VVS (vand, afløb og gas) og kloak.

Hvordan bliver en VVS’er autoriseret?

Ønsker man blive autoriseret indenfor et af de førnævnte områder, skal man som virksomhed leve op til en række krav.

Først og fremmest er det et krav, at virksomheden har en fagligt ansvarlig ansat. Han eller hun skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at varetage opgaver inden for det autorisationsområde. Det kan derfor ikke blot være hvem som helst.

Samtidig stilles der også krav om, at virksomheden skal have og gøre brug af et godkendt kvalitetsledelsessystem. Slutteligt er det også et krav, at virksomheden understå en løbende tredjepartskontrol af en kontrolenhed, der er også skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Heldigvis er det ganske let at tjekke, om en VVS’er er autoriseret eller ej. Det kræver nemlig blot, at du kan se, at den har et såkaldt autorisationsnummer. Har du ikke held med at finde det, kan du i stedet stå virksomheden op i Sikkerhedsstyrelsens Autorisationsregister.