Jordvarmeanlæg pris

Få tilbud på VVS opgave

tickHar tid til din opgave

tickDækker din by

tick24 timers døgnsupport

tickHjælp til både private og erhverv

Få et vvs-tilbud phone 42 90 73 35

Flere og flere danskere vælger at investere i og få installeret et jordvarmeanlæg, når de skal have varme i deres bolig. Fra jordens indre strømmer konstant varme mod jordoverfladen. Dette kaldes geotermisk energi, og der findes en lang række forskellige måder at udvinde energien på. Specielt har geotermisk energi været anvendt på blandt andet Island, da der her er masser af aktivitet i undergrunden, som egner sig perfekt til at udvinde energi af. Jordvarme i Danmark har således mange fællestræk med geotermisk energi, men er det dog ikke helt. Ved jordvarme er det ganske vist varmen fra jorden, som man udnytter til at lave energi af, men her er der tale om varmen, som solens stråler har opvarmet de øverste jordlag med, og altså ikke varme fra jordens kerne, som det for eksempel gør sig gældende på Island.

Få gratis tilbud og pris på jordvarmeanlæg (Svar inden for 24 timer)

 

Hvad koster et jordvarmeanlæg?

Jordvarmeanlæg priser kan variere meget, men det koster typisk et sted mellem 100.000-200.000 kr. at få etableret og installeret et jordvarmeanlæg i sin bolig, hvis denne har et gennemsnitligt areal på omkring 130 m2. Til trods for de relativt høje omkostninger, som er forbundet med etableringen af et jordvarmeanlæg, viser erfaringen, at langt de fleste jordvarmeanlæg har tjent sig selv hjem efter omkring 10 år. De bedste jordvarmeanlæg på markedet kan producere helt op til 4-5kW varme, for hver 1kW strøm anlægget bruger, og dermed er jordvarme en meget energivenlig form for opvarmning. Noget, som altid er værd at tage med i sine overvejelser, når man skal ud og investere i en energikilde til opvarmning af sit hjem. Prisen på selve jordvarmeanlægget afhænger af, hvilket mærke du køber, og naturligvis også af, hvad dit behov for opvarmning er. Du kan altid indhente et jordvarmeanlæg tilbud hos den lokale VVS-forretning. Nogle af de førende mærker på markedet er Bosch, Nilan og Panasonic, og prisen på selve jordvarmeanlægget ligger typisk på mellem 53.000-79.000 kr. Hertil skal så beregnes en del håndværkertimer til nedgravning og installeringen af jordvarmen i og uden for din bolig, så alt i alt når prisen som regel op på knapt et par hundredetusinde. Som nævnt, har et jordvarmeanlæg dog hurtigt tjent sig selv ind igen, og har man en portion friværdi i sit hus, kan man med fordel investere i et jordvarmeanlæg, da det også på sigt er noget, som vil få boligens værdi til at stige, næste gang en ejendomsmægler skal vurdere den.

Der findes dog også ulemper ved anvendelse af jordvarme. Men disse opvejes heldigvis af alle fordelene. De primære problemer med jordvarme er, at boligen altid skal være perfekt isoleret, så der ikke trænger varme ud af den. Dette er dog intet problem ved nye huse, da håndværkerne altid fra starten vil isolere det helt som det skal være, så man opnår den maksimale effekt af jordvarmen. En anden ulempe er, at det koster 100.000 til 200.000 kr. at få installeret et jordvarmeanlæg. Det er en meget dyr form for energikilde til hjemmet, men investeringen er så til gengæld tjent hjem i løbet af bare 10 år. Så der er tale om en engangsinvestering, og har man en god friværdi i sit hus, kan man tage pengene fra dén, og dermed mærkes det ikke på den daglige privatøkonomi. Et jordvarmeanlæg kører på el, så man er altid afhængig af prisen på el. Her kan man dog altid holde øje med el-priserne på markedet, som kan variere en del fra selskab til selskab. Og en man god til at observere markedet, kan man så vælge energiselskab derefter. Endelig er den underjordiske del af jordvarmen meget pladskrævende, specielt hvis der er tale om et større hus. Så skal der nemlig et forholdvist stort netværk af slanger graves ned, og disse skal placeres med halvanden meters mellemrum fra hinanden, så man udnytter jordens varme optimalt. Dette er dog intet problem, hvis bare ens grund er stor nok til det. Den helt store fordel ved jordvarme er, at det ikke kræver noget vedligehold. Jordvarme kører i et lukket system mellem jorden og boligen, og processen gentager sig i kredsløbet gang efter gang. Det eneste, man skal huske, er at rense filtrene på anlægget én gang årligt, og om nødvendigt skifte dem ud. Dette er dog kun nødvendigt at gøre med års mellemrum, da de slides meget langsomt op. Endelig er der den klare fordel, at jordvarmeanlæg beregning viser, at der kan spares op til 50% af energiforbruget årligt.

Hvordan virker et jordvarmeanlæg?

Et jordvarmeanlæg udnytter varmen i jordens umiddelbare overflade, det vil sige i 1-2 meters dybde, til opvarmning af brugsvand, gulvvarme og radiatorer i boligen. Et passende sted på grunden nedgraves jordslanger i ovennævnte dybde, og slangerne forbindes med en varmepumpe, der er placeret i boligen, på et sted, hvor den er til mindst mulig gene for husets beboere. Jo længere slangerne er, des mere varme kan der trækkes ud af jorden og ind i boligen. Når vandet er varmet op af pumpen, fordeles den herfra rundt i installationerne i boligen. I princippet fungerer et jordvarmeanlæg omvendt af, hvad et køleskab gør, hvis vi nu skal sammenligne med noget, for alle, allerede kendt. Slangerne, som nedgraves i jorden, ligger placeret en meter eller to under jorden, og de ligger med ca. halvanden meters mellemrum mellem hinanden, for at varmen fra jorden kan udnyttes optimalt. Slangerne indeholder frostsikker væske, som sikrer, at der i tilfælde af frost i jorden om vinteren, stadig er fuld effekt på jordvarmeanlægget, og anlæggets underjordiske slanger ikke fryser til. Væsken opvarmes i slangerne under jorden, og når temperaturen i dem når 4-5 grader, løber væsken ind i den del af jordvarmeanlægget, som er placeret i huset, hvor vandet i tanken opvarmes yderligere indtil det når den temperatur, som er krævet til lige netop den installation i huset, hvori den skal anvendes.

Overordnet består anlægget af fire forskellige dele; en fordamper, en kondensator, en kompressor og en drøvleventil. Fordamperen optager varme, kondensatoren afgiver varme, kompressoren hæver temperaturen, og drøvleventilen regulerer mængden af kølemiddel. Via slangen føres væsken på 4-5 grader ind til fordamperen, hvor den omdannes til damp. Energien føres videre til kondensatoren og kompressoren, og trykket og temperaturen øges gradvist, inden den ender i centralvarmeanlægget. Når varmen er afgivet, nedkøles temperaturen til et par minusgrader, løber den via slangerne tilbage i jorden, hvor processen så gentages gang på gang. Der er altså tale om et lukket kredsløb, som gentager processen igen og ingen, år efter år, hvilket gør jordvarme til en yderst energivenlig opvarmningsform, som samtidig er skånsom mod miljøet, fordi udledningen af co2 er minimal. Desuden vil man altid kunne indhente et godt jordvarme tilbud, lige som der ydes jordvarme tilskud, så man opnår en overkommelig pris på jordvarme.

Hvor meget fylder et jordvarmeanlæg?

Den helt store fordel ved et jordvarmeanlæg er, at det kræver meget lidt plads. Langt den største del af anlægget er placeret et par meter under jordens overflade, og optager derfor selvfølgelig ingen plads nogen steder på grunden. Det eneste et anlæg med jordvarme fylder, er sådan set den del af anlægget, man har stående inde i sit hus. Det er så til gengæld noget, som hverken er til gene eller kommer til at påvirke én i hverdagen. Anlægget kan placeres i en kælder, gemt væk i et skab eller andre steder i boligen, hvor det ikke står i vejen på nogen måde. Anlæggets indedel fylder heller ikke særligt meget i sig selv, og det vil i enhver bolig være muligt at finde en egnet plads til det. Har man imidlertid ikke så stor en grund, kan der være problemer med at finde den fornødne plads til slangerne under jorden. I dag er det dog intet problem, da man nu har udviklet lodret jordvarme, som tidligere mest blev brugt i Norge og Sverige, men nu også er kommet til Danmark. Der er flere fordele ved brug af lodret jordvarme. Der kræves minimal plads på grunden, da slangerne jo kun fylder nedad i jorden, og ikke ud over hele grunden. Lodret jordvarme pris er noget dyrere end vandret jordvarme, da udgravningerne til lodret jordvarme, kræver en del mere tid. Men lodret jordvarme har, de ekstra omkostninger til trods, langt flere fordele end ulemper, sammenlignet med andre energiformer. De typiske dimensioner på et jordvarmeanlægs overdel, ligger på en højde på 180 cm, en dybde på 60 cm og en bredde på 65 cm. Man skal regne med, at et jordvarmeanlægs inderste del kommer til at optage mellem 3-4 m2 af boligens areal. Det vil alle kunne finde plads til i for eksempel en kælder, et fyrrum eller et hobbyrum. Så et anlæg med jordvarme er noget nær den ideelle løsning, når man skal have sin bolig opvarmet. Dels er jordvarme yderst skånsomt mod miljøet, og dels er der masser af penge at spare ved at få installeret jordvarme i sit hjem. Endelig optager anlægget så lidt plads i boligen, at det aldrig vil være noget problem, også at finde plads til boligens øvrige inventar i kælderen, i værkstedet eller i hobbyrummet.

Hvor meget el bruger et jordvarmeanlæg?

Der er mange gode grunde til at udnytte jordvarmen på sin grund til at varme sit hjem op med. En af de helt væsentlige grunde, er el-forbruget. Jordvarme kræver, i forhold til de fleste andre energiformer, meget lidt strøm at udnytte, når man skal have varmt brugsvand og varmt vand til gulvvarme og radiatorer i boligen. En god tommelfingerregel siger, at et jordvarmeanlæg producerer 4-5kW for hvert 1kW, det bruger.

Få gratis tilbud og pris på jordvarmeanlæg (Svar inden for 24 timer)