Fjernvarmeanlæg tilbud

Få tilbud på VVS opgave

tickHar tid til din opgave

tickDækker din by

tick24 timers døgnsupport

tickHjælp til både private og erhverv

Få et vvs-tilbud phone 42 90 73 35

Fjernvarme er den mest anvendte varmeforsyning i Danmark, da omtrent 62 % af alle danske boliger er tilsluttet et fjernvarmenet.

Når det varme fjernvarmevand bliver lukket ind i din bolig, er det omtrent 80 grader. Fremløbstemperaturen varierer dog fra anlæg til anlæg, ligesom årstiderne også har indflydelse på fremløbstemperaturen.

Når vandet sendes ind i huset, bliver det delt op i to rør, hvor der er et rør, der bruges til opvarmning, og et rør, der bruges til varmt brugsvand.

Fjernvarmevandet vil altid være at finde i et lukket system. Når det varme vand har afgivet sin varme til dine radiatorer i boligen samt til varmtvandsbeholderen, bliver det kolde vand sendt retur til dit fjernvarmeværk.

Hvad er et fjernvarmeanlæg?

Fjernvarmevandet sendes ind i din bolig via et system, der består af isolerede rør, som er gravet ned i jorden. Disse rør varierer i størrelsen, da de ofte har en diameter på en meter, når de kommer fra fjernvarmeværket. Når de kommer til dit hus, kan de være helt ned til 12 mm i diameter.

Dit hus har to rør til fjernvarmen, hvoraf det ene leder varmt vand ind, som du kan styre via dit fjernvarmeanlæg. Det andet rør bliver brugt til at lede det ‘brugte’ kolde vand tilbage til varmeværket.

Vandet kan leveres på to forskellige måder. Det kan enten gå direkte fra fjernvarmerørene ind i husets radiatorrør, hvor det bliver pumpet rundt af det varmeværk, som leverer det varme vand til disse rør. Det er dog sjældent, at denne løsning bliver brugt.

Du kan dog også bruge det varme vand fra varmeværket til at opvarme det vand, der løber rundt i husets radiatorrør. Til denne løsning bliver der gjort brug af en varmeveksler og en cirkulationspumpe. Dette er en mere almindelig løsning.

Hvad koster et nyt fjernvarmeanlæg?

Hvis du skal have installeret et nyt fjernvarmeanlæg, vil du sandsynligvis gerne have en nogenlunde idé om, hvad en fjernvarmeanlæg pris lyder på. Det er dog svært at give et konkret svar på dette, da det er noget, der varierer rigtig meget.

Arbejdet skal selvfølgelig installeres af en VVS-installatør. Det er forventeligt, at prisen vil lyde på mellem 30.000 og 40.000 kr. inkl. en varmtvandsbeholder.

Hvis du også har brug for hjælp til at få lagt nye fjernvarmerør ind i huset, kan du forvente, at udgifterne vil lyde på mellem 45.000 og 60.000 kr. inkl. moms. Det er derfor ikke helt billigt, men du kan dog vide dig sikker på, at det er en god investering.

Hvor finder man en guide til sit fjernvarmeanlæg?

Er du i tvivl om dit fjernvarmeanlæg opbygning? I så fald vil du sikkert gerne lære mere om det? Det kan også være, at du gerne vil lære mere om fjernvarmeanlæg indstilling?

I begge tilfælde skal du naturligvis finde frem til en guide til dit fjernvarmeanlæg. Det kan lyde ganske let, men det er dog ikke alle, der ved, hvor de skal lede efter en sådan guide. Det er ganske forståeligt, da man reelt set vil kunne lede mange forskellige steder.

I langt de fleste tilfælde kan du dog finde en guide til, hvordan du bruger, indstiller og får mest ud af dit fjernvarmeanlæg hos dit forsyningsselskab. Det er naturligvis gældende, uanset hvilke selskab, der er tale om.

Langt de fleste af disse forsyningsselskaber har nemlig pjecer, videoer eller lignende liggende på deres hjemmeside. Disse kan du frit benytte dig af til at sikre, at du har indstillet dit anlæg korrekt, og at du får mest muligt ud af det for pengene.

Påfyldning af vand på fjernvarmeanlæg – Hvordan?

Er du i tvivl om, hvorvidt du selv skal påfylde vand på dit fjernvarmeanlæg? I så fald er det vigtigt, at du ved, hvilken type anlæg, der er tale om. Hvis du ikke ved det, er du nødt til at finde ud af det.

Årsagen til dette er, at det nemlig er væsentligt at vide, hvorvidt du har centralvarme eller direkte-fjernvarme. Er der tale om et direkte fjernvarmeanlæg, er det nemlig et anlæg, der har direkte forbindelse til et fjernvarmeværk. Det vil sige, at vandet kommer direkte fra dette fjernvarmeværk.

Hvad det også betyder er, at du ikke selv skal stå for at påfylde vand på et direkte fjernevarmeanlæg, da vandmængde og tryk bliver styret direkte hos fjernvarmeværket.

Hvad er fjernvarmens varme baseret på?

Når et kraft-varme-værk fremstiller strøm og varme, sparer det 30% af al brændsel, der skulle have været anvendt, hvis værket kun fremstillede én af delene. Intet mindre end 66% af al fjernvarme bliver produceret på denne måde.

På Energistyrelsen fremgår det, at opvarmning af fjernvarmevand fordelte sig på afbrænding af følgende:

  • Biobrændsel (dækker over halm, træ, bionedbrydeligt affald): 54,9%
  • Fossile brændsler (dækker over kul, olie, naturgas): 29%
  • Brændbart affald (dækker over ikke bionedbrydeligt): 9,2%
  • Sol og geotermi: 2,5%
  • Bioolie og biogas: 2,8%
  • El og varmepumper: 1,6%

De fossile brændsler bruges primært til kraft-varme-værker. Det vil sige, at det primært anvendes på værker, der både levere elektricitet og fjernvarme til din fjernvarmeinstallation derhjemme.

Hvor meget vedligeholdelse er der ved et fjernvarmeanlæg?

Dit fjernvarmeanlæg bør efterses mindst én gang om året af en autoriseret VVS’er. Hos de fleste firmaer, der beskæftiger sig med dette, er det muligt at købe en serviceaftale. Med en sådan aftale får du service af hele anlægget – alt fra filtre til varmeveksler fjernvarme.

I forbindelse med et service, sørger VVS’eren for at kontrollere, at anlægget kører, som det skal. Dertil vil han eller hun også sørge for at rense filtrene i fjernvarmerørene, ligesom anoden i varmtvandsbeholderen vil blive kontrolleret. Såfremt det er tid til udskiftning, vil den også blive udskiftet.

Et par gange om året skal du også selv huske at åbne og lukke kuglehanerne. Det er vigtigt, at du sikrer, at de virker som de skal, da de bruges til at lukke for vandgennemstrømningen. Du bør også sikre, at sikkerhedsventilen på anlægget ikke har sat sig fast. Det gør du blot ved at åbne den.

Benytter du en varmeveksler, er det vigtigt, at denne også serviceres. Varmevekslere fjernvarme bruges i mange danske husstande, hvorfor der er gode chancer for, at du også gør.

Hvor længe holder et fjernvarmeanlæg?

Der skal ikke være nogen tvivl om, at du kan have glæde af et fjernvarmeanlæg i mange år. Faktisk kan de fleste anlæg bruges i mere end 30 år, før de trænger til udskiftning. I denne periode er det endda ganske sjældent, at der er behov for at skifte dele på anlægget.

Dette er en af de klare fordele ved fjernvarme. Et sådant anlæg er nemlig både driftsikkert, men også billigt i drift. For at sikre, at det fungerer optimalt, og holder længst muligt, bør du sørge for, at det serviceres årligt.

Fjernvarmeanlæg tilbud