Lavt vandtryk

Få tilbud på VVS opgave

tickHar tid til din opgave

tickDækker din by

tick24 timers døgnsupport

tickHjælp til både private og erhverv

Få et VVS-tilbud phone 42 90 73 35

Trykket på vandet er nok den ting ved vores vandførende installationer, som allerflest tager for givet i dagligdagen. Og det er der gode grunde til. Vandsystemerne i Danmark er virkelig gode og pålidelige. Vi har vænnet os til, at vi har noget nær det bedste vand i hanerne, og den effektive og stabile forsyning af rent og klart drikkevand er da også ret unik.

Faktisk tænker vi næsten aldrig over, at der er et tryk, eller at trykket kan falde. Vandet er der bare, når vi tænder for det.

Men så er der lige de tilfælde, hvor det ikke er der. Eller hvor det kommer så langsomt, at vi begynder at undre os. Selvom det ikke sker så tit, er det alligevel noget, som de fleste har prøvet: Bruseren, hvor du skal bruge længere tid på at skylle sæben ud, eller vandhanestrålen, der bliver tyndere og tyndere for til sidst helt at høre op.

På vvs-oversigt.dk kan du orientere dig om vand trykket i hanerne og typiske problemer i forbindelse med lavt vandtryk. Du kan også læse om, hvordan vandtrykket måles, og om installationerne, der er relevante for trykket i hanerne hjemme hos dig. Samtidig kan du indhente hjælp og tilbud fra VVS’ere overalt i landet, og finde en, der er klar til at rykke ud. Netop i dit område.

Hvordan måler vi vandtrykket?

Du har sikkert hørt tale om højtryk og lavtryk i vejrudsigten. Det tryk, som meteorologerne taler om, er naturligvis ikke det samme som trykket i vandhanen. Men faktisk måler man det med de samme enheder. Pascal og bar.

Bar er det, som vand tryk helt generelt måles i. Både trykket på vandet i de kommunale vandforsyninger og trykket på vandet i hanerne derhjemme.

1 bar er det samme som 100.000 Pascal. Eller Pa, som det forkortes. Og 1 bar er – næsten – det samme som det gennemsnitlige atmosfæriske tryk ved havoverfladen.

Når vandet kommer fra vandforsyningen og ind i ejendommene rundt om i landet, så sker det typisk med et tryk, der ligger mellem 6 og 11 bar. Det er dog stadig ret højt i forhold til det almindelige tryk på vandet i vandhanerne. Det er som regel mellem 3 og 5 bar. Man taler typisk om lavt vandtryk, hvis det er under 2,5 bar.

Hvad er en reduktionsventil?

I de fleste ejendomme bliver vandet tilført med et tryk, der er betragteligt højere end trykket i vandhanerne. For at sænke trykket til det niveau, som vi er vant til, er der mange steder installeret det, der hedder en reduktionsventil, eller en trykreduktionsventil.

Hvis du bor i eget hus, er der gode chancer for, at du selv har en reduktionsventil i forbindelse med dine installationer. Typisk lige ved siden af vandmåleren. Hvis du bor i en etageejendom, er det derimod ikke sikkert, at du selv kan tilgå den ventil, der påvirker vandtrykket i din lejlighed. Det vil sikkert også være noget, du kan eller skal tale med viceværten om.

Reduktionsventiler kan købes særskilt. Men udskiftning af reduktionsventiler er et job, som typisk skal overlades til en professionel VVS’er. Vvs-oversigt.dk hjælper dig med at finde den relevante faglige assistance.

Hvad er en luftblander?

På vandhaner og bruserhoveder sidder der gerne det, som kaldes en luftblander, eller en perlator. Det er to forskellige ord, der i den daglige brug dækker over det samme. Luftblanderen er vandets sidste stop, inden det strømmer ud i håndvasken eller fra bruseren. Men det er en ting, som også har betydning for, hvordan vi oplever vand trykket derhjemme.

Luftblanderen er en lille dyse, der sidder for enden af vandhanen. Som navnet siger, blander den vandstrålen med luft, så den føles blødere og mere behagelig. Perlatoren påvirker samtidig strålen, så den bliver jævn og ensartet.

Som så mange andre af hjemmets vandinstallationer kan luftblanderen også kalke til. Vandet strømmer langsommere igennem en tilkalket luftblander, og i sådan et tilfælde vil du også få en oplevelse af et lavt vandtryk i vandhanen.

Perlatoren er en ting, som du nemt selv kan ordne eller udskifte. Den kan skrues af med håndkraft i nogle tilfælde, eller ved hjælp af en tang. Derpå kan du fjerne kalken skånsomt og skrue luftblanderen på igen. Ikke så få problemer med lavt vandtryk skyldes simple tilkalkninger. Men andre kræver professionel hjælp.

Vandet stopper – hvad gør jeg?

Hvis du oplever pludseligt vandstop eller et mærkbart fald i vandtrykket, er der en lille håndfuld ting, du bør tjekke som det allerførste. Det kan virke banalt. Men når man pludselig står i situationen, er det jo ikke sikkert, at man lige tænker på det mest logiske først:

  • Tjek alle installationer. Også toilettet og udendørs vandslanger.
  • Spørg naboer, om de har det samme problem.
  • Kontakt dit lokale vandværk. Evt. viceværten.
  • Ring evt. til en autoriseret VVS’er.

Grunden til, at det er godt at tjekke alle steder, er, at så kan du muligvis udelukke luftblandere og andre filtre. Tilkalkede luftblandere er typiske årsager til faldende vandtryk og ujævne vandstråler. Du kan også prøve at skrue luftblanderen for enden af en vandhane af. Hvis det ikke gør nogen forskel, så ved du da, at det ikke var dér, problemet var.

Hvis du kontakter en VVS’er, eller måske din vicevært, så vil vedkommende måske også spørge, om det er noget, du har tjekket. Og så er det jo rart at vide det på forhånd.

Der forekommer naturligvis også planlagte afbrydelser i vandforsyningen. De vil typisk være annonceret i forvejen på vandselskabets hjemmeside, i radioen eller via andre nyhedskanaler. Men i en travl hverdag er det jo ikke altid, man når at opfange det.

Varmt vand stopper eller taber tryk – hvad gør jeg?

Hvis det kun er det varme vand, det er galt med, så er problemet et andet. I sådan et tilfælde vil du sikkert skulle kigge på din varmeforsyning eller en varmtvandsbeholder. Det kan også være veksleren, som gør, at man kan skifte mellem koldt og varmt.

Hvis du oplever, at der intet tryk er på det varme vand, så skader det selvfølgelig ikke at gøre nogle af de samme ting, som er beskrevet ovenfor. Spørg naboen, viceværten eller et selskab, der står for din vand- og varmeforsyning.

Det er dog ret sandsynligt, at det bedste vil være at kontakte en VVS-mand. Det er ikke sikkert, der er brug for en stor reparation eller udskiftning – en uddannet VVS’er kan også rådgive dig i forhold til, hvad du skal gøre.

Har du intet varmt vand overhovedet, så er der gode chancer for, at det har noget med din varmeinstallation at gøre. Det kan være varmefyret eller en varmepumpe. Ligesom alle dine andre installationer kan varmeanlæggene også blive påvirket af snavs og kalk indvendigt. Der kan opstå skader på rørene, eller de kan stoppe til. Der kan naturligvis også opstå fejl i selve mekanikken.

Hvis du har varme generelt – for eksempel i radiatorerne eller den indlagte gulvvarme – men ikke noget varmt vand i vandhanerne, så er det sikkert andre installationer, det er galt med.  Det kan eksempelvis være varmtvandsbeholderen, eller de rør, den er forbundet med. Veksleren er også en mulig fejlkilde.

Hvis du omvendt oplever et lavt eller faldende vandtryk i en hane, hvor du kun bruger koldt vand, så er det også en god ting at gøre.

Hvis installationerne i varmeforsyningen skal renses indvendigt eller repareres, så vil det næsten helt sikkert være et arbejde, som en autoriseret VVS’er skal udføre. Hvis det kun drejer sig om det varme vand i hanerne, vil det stadig være relevant at konsultere en professionel håndværker. Råd, tilbud og vejledning finder du nemt via vores links her på siden.

Hvordan får man mere tryk på vandet?

Mange oplever også, at vandtrykket kun falder langsomt. Ligesom ved pludselige vandstop eller trykfald kan det også her være en god ide at forhøre sig hos det lokale vandværk. Måske er det et problem, som de allerede er i færd med at løse.

Der, hvor vandet kommer ud af hanerne, kan du til gengæld altid selv gøre noget. Hvis du har en enkelt hane, hvor trykket er lavt, eller strålen er ujævn, så er det et godt sted at starte. Men det er en god idé at tjekke og rense luftblanderne og filtrene på alle dine vandhaner. Det ser også pænere ud bagefter.

Luftblanderen sidder fast for enden af vandhanen med et simpelt gevind. Hvis du ikke kan skrue den løs med håndkraft, kan det som regel klares med en tang. Pas dog på, at du ikke ridser vandhanen.

I nogle vandhaner sidder der små løse dele, som kan falde ud, når du skruer det af. Typisk et lille plastikfilter. På nyere vandhaner sidder det oftest samlet. Det, du har skruet af, skal så bare renses for kalk og snavs.

Den nemmeste måde at gøre det på er ved at lægge det i et glas eller en lille skål med et afkalkende middel. En opløsning med vand og eddike kan også bruges. Lad det ligge natten over. Uanset hvad du bruger, skal du skylle det meget grundigt inden brug.

Kalk, rust eller for små installationer?

Overskriften her er tre typiske årsager til lavt vandtryk. Kalken er et problem, som mange har, også helt generelt. Og du kan selv gøre noget ved det. For eksempel ved at rense luftblanderen på dine vandhaner. Men ligesom rusten kan påvirke rør og andre installationer, kan kalken også sætte sig steder, hvor man ikke selv kan komme til.

Der kan også være det problem, at en enkeltdel i installationerne er for snæver, så vandet har sværere ved passere igennem. Der kan være sket en fejl i forbindelse med en anden udskiftning eller en ny installation. Det kan være rør eller passager, der er fejldimensionerede eller for snævre.

Uanset hvad årsagen er, vil større reparationer eller udskiftninger næsten altid kræve en håndværker med VVS-autorisation.

Vvs-oversigt.dk giver indblik og overblik, når du skal vælge og vurdere. Du kan se VVS’ere geografisk inddelt, så du kan vælge et firma tæt på dig og din bolig. En hurtig vej til professionel vejledning. Ved hjælp af de praktiske links her på siden kan du samtidig indhente gratis tilbud på den hjælp, du har brug for.