Omfangsdræn

Få tilbud på VVS opgave

tickHar tid til din opgave

tickDækker din by

tick24 timers døgnsupport

tickHjælp til både private og erhverv

Få et VVS-tilbud phone 42 90 73 35

Hvis du bor i et fritstående hus, kan det muligvis give mening at undersøge muligheden for at installere et omfangsdræn omkring boligen. Det kan nemlig være med til at reducere risikoen for, at der trænger fugt ind i fundamentet af huset eller boligens kælder.

Her i artiklen vil vi kigge nærmere på omfangsdræn, og forhåbentligt gøre dig klogere på, hvad det er for en størrelse.

I den forbindelse vil vi blandt andet gennemgå, hvad et omfangsdræn helt nøjagtigt er, hvor dybt det skal stikke i jorden, hvad det kan koste at få installeret, og hvornår det giver mening at investere i sådan en løsning.

Det skulle gerne gøre dig bedre egnet til at tage en oplyst beslutning omkring omfangsdræn, men hvis du efter at have læst artiklen endnu har brug for vejledning, vil vi anbefale, at du indhenter et gratis tilbud fra en fagkyndig. En kloakmester eller VVS’er vil kunne give dig den rådgivning, som du mangler, og i øvrigt vil de også kunne give prisoverslag på, hvad det vil koste at få lavet omfangsdræn omkring din bolig.

God læselyst!

Hvad er omfangsdræn?

Lad os starte fra begyndelsen og forklare, hvad et omfangsdræn egentligt er. En meget simpel forklaring er, at det er en nedgravet tagrende, der følger husets fundament og dermed leder eventuel overskydende vand i jorden væk. Altså er funktionen den samme som en tagrende, der blot leder overskydende vand fra taget væk.

Mere præcist er det et nedgravet system af rør med huller i, der opfanger eventuel overskydende vand i jorden omkring boligen. Via rørsystemet ledes vandet væk fra boligens fundament, og hen til en regnvandsbrønd. Undervejs vil vandet typisk også blive ledt gennem en såkaldt sandfangsbrønd eller lignende, hvor snavs og skidt sorteres fra.

Et omfangsdræn skal lægges af en autoriseret kloakmester, og for at et omfangsdræn skal fungere effektivt, bør det lægges hele vejen rundt om boligen, der er tale om. Kombinationen af disse to ting må siges at være et tegn på, at det ikke er billigt at få installeret et omfangsdræn – men mere om det senere.

Hvor dybt skal omfangsdræn gå?

Først vil vi nemlig tage et kig på, hvor dybt et omfangsdræn skal gå. Det skal naturligvis ikke ligge for højt, da man dermed ikke kan fange det vand, der måtte ligge under drænet, men det skal heller ikke ligge for lavt, da det også kan reducere effekten.

Som udgangspunkt vil man placere drænrørene i en dybde på omtrent 60 centimeter hele vejen rundt om boligen med et lille fald, så man ikke risikere at vandet står stille inde i rørene.

Denne dybde på omfangsdræn kan dog variere fra bolig til bolig, da der kan være forhold der betyder, at man enten ønsker, at drænrørene skal placeres dybere eller højere i jorden. Vi anbefaler derfor, at du indhenter et tilbud fra en autoriseret kloakmester, som kan vurdere, hvilken dybde omfangsdrænet skal have.

Hvis du begynder selv at grave ud til omfangsdræn, skal du udover dybden også være opmærksom på, at der skal være en bestemt afstand til væggen eller fundamentet af huset. Her taler vi som regel omtrent 10 centimeter for at sikre den mest effektive drænløsning, men endnu engang kan det være individuelt.

 

Sørg derfor for at kontakte en kloakmester inden du begynder selv at grave ud, da du kan risikere at de forberedelser du har gjort dig ikke er korrekte i forhold til det nødvendige i forbindelse med installationen af omfangsdræn omkring din bolig.

Pris: Hvad koster et omfangsdræn?

Lad os for en kort stund vende tilbage til det med prisen på et omfangsdræn. For hvad skal det egentligt koste at installere sådan et? Som vi bemærkede tidligere, og som du måske allerede ved, er det ikke helt billigt – faktisk nærmest det stikmodsatte.

Du kan nemlig godt regne med at skulle betale et sted mellem 5.000 kroner og 10.000 kroner for hver meters omfangsdræn, der skal installeres. Bor du i en nogenlunde gennemsnitlig bolig med et areal på 150 kvadratmeter, kan du derfor se frem til en regning på mellem 75.000 kroner og 150.000 kroner.

Det er dyrt, og det vil typisk også være en af de installationer, som man ikke kommer til at tjene 100 % hjem gennem salgsprisen på boligen. Til gengæld er det med al sandsynlighed en brøkdel af, hvad det ville koste, hvis der kom fugt i fundamentet eller kælderen og de medfølgende skader og nødvendige reparationer.

Et godt råd til at få den bedste pris på installation af omfangsdræn er at indhente tilbud fra flere forskellige autoriserede kloakmestre. Det er heldigvis blevet både nemt, gratis og uforpligtende i dag, og det potentielle udbytte for den relativ lille indsats kan være stor.

Reducér risikoen for fugt i kælderen

Idéen med et omfangsdræn er, at man fjerner noget af al den fugt, der potentielt set kan være i nærheden af boligens fundament eller kælder. Det gør man for at reducere risikoen for skader i fundamentet eller for at fugten trænger ind i kælderen.

Begge dele kan have alvorlige og dyre konsekvenser, og der er derfor ingen tvivl om, at det er tiltalende med sådan et omfangsdræn. Med potentielle skader og problemer som råd, svamp, dårligt indeklima, våde vægge i kælderen, ustabilitet i fundamentet, er vi generelt hurtigt til at sige, at det altid er en god idé med et omfangsdræn.

Men tager man prisen i betragtning, er det de færreste der bare lige springer på og siger, at nu er det tid til at installere et omfangsdræn – tværtimod. Hvis du er en af dem, der gerne ville undgå at skulle bruge de 100.000 kroner eller mere, så kan du overveje at vente med at tage beslutningen, indtil du oplever fugt i kælderen eller husets fundament.

Det kræver dog, at du løbende er opmærksom på, hvorvidt der trænger fugt ind. Det er heldigvis relativt enkelt. Du skal blot holde øje med følgende tegn:

  • Skjolder eller saltudblomstringer på murværket eller væggene i kælderen
  • Krakelerende puds
  • Mørke pletter og aftegninger på trækonstruktioner eller gulvbrædder
  • Råd, svamp eller skimmelsvamp
  • Frostsprængninger på soklen eller ydermuren

Omfangsdræn ved fundament

Med et omfangsdræn ved husets fundament reducerer du altså risikoen for, at du senere skal til at betale for reparationer af eventuelle skader, som kan være dyre at udrette. Samtidig reducerer du også risikoen for dårligt indeklima med skimmelsvamp, der potentielt set kan føre til sygdom, dårligt helbred og lignende.

Det er dog en konstant afvejning i forhold til, at det også er en stor investering at få installeret et omfangsdræn ved fundament. Derfor kan det være en idé også at overveje om man kan gøre andre ting for at reducere fugt omkring husets sokkel og fundament.

Man kan eksempelvis arbejde med havens hældning, så den hælder en lille smule væk fra huset, og dermed også leder mere af vandet væk fra boligen helt automatisk. Man kan også undgå at plante blomster og andre planter langs husmuren, som regelmæssigt skal vandes, da man dermed aktivt tilfører fugt i nærheden af husets sokkel.

Udnyt muligheden for også at isolere kælderen

Hvis du alligevel er ved at få installeret et omfangsdræn, og dermed har gravet ud hele vejen rundt om huset, så kan det give mening at få isoleret kælderens ydermur, hvis ellers det er et hus med kælder.

Det kan man blandt andet gøre med polystyrenplader eller mineraluld, og dermed sikre, at kældervæggene ikke får den klamme og kolde fornemmelse, som godt kan opstå i en fugtig og/eller dårligt isoleret kælder.

Merudgiften ved sådan en efterisolering vil typisk ikke være særlig stor set i forhold til det samlede budget, der går til etablering af omfangsdræn.